Ljubomir T. Dević tar till orda

Ljubomir T. Dević tar till orda

Om bloggen

Läraren, författaren och whistleblowern Ljubomir T. Dević debatterar samhällsaktuella, kulturhistoriska och humanistiska frågor. Han publicerar även krönikor, debattartiklar, reportage, noveller, dikter med mera på sin blogg. Välkomna till en insiktsfull, reflekterande och nyanserad mötesplats inför framtiden - en hållbar värld över gränser utan mainstreammedias påverkan och propaganda!

Konfederation av Ryssland, Vitryssland och Ukraina - "odna bolshaja strana"!

Ryssland, Serbien och världenPosted by Ljubomir T. Dević Thu, September 27, 2012 18:44:29

Ryska kyrkan stödjer insamlingen av underskrifter för en folkomröstning i Ryssland, Vitryssland och Ukraina för "återförening", med detta underförstått att "även andra stater kan ansluta sig till konfederationen".

Från Sankt Nikolaus-kyrkan i Moskva hörs böner till Gud om att han ska "frambringa framgång i återföreningen av de slaviska bröderna".

Detta var början, med stöd av Moskvapatriarkatet, till insamling av underskrifter för att upprätthålla en "allfolklig folkomröstning" i Ryssland, Vitryssland och Ukraina för "återförening", med detta underförstått att "även andra stater kan ansluta sig till konfederationen".

En begäran om en folkomröstning öppnades för undertecknande "till engagerade medborgare", samt även till organisationer och samhällsföreningar. Uppdelningen av de tre folken var "mot deras vilja" och bromsade utvecklingen och välbefinnandet.

I Moskva påminns man om att den ryska statens och kyrkans myndigheter flera gånger under de gångna åren påpekat att de beklagat sig över kollapsen av Sovjetunionen.

Patriarken Kirill uttalade sig för mindre än ett år sedan, att upplösningen av staten är en "katastrof". Även president Vladimir Putin anser att kollapsen av Sovjetunionen är "århundradets största geopolitiska katastrof". (RTS, četvrtak, 27. septembar 2012.)

Putins idé om den Eurasiska federationen eller konfederationen restes på stommarna av de gamla rysk-kejserliga projekten. Likaså gör sig Stalins visioner på efterkrigsvärlden åter aktuella i sammanhanget. I den Eurasiska federationen skulle ingå Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Kazakhstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Uzbekistan, och så småningom skulle kanske även Armenien och Serbien ansluta sig till förbundet.

För att slippa förebrå regimen i Moskva för att arbeta på ett återupplivande av den gamla centraliserade strukturen i framtiden, skulle den nya multinationella formationen istället ha sina huvudkontor i Sankt Petersburg, Minsk, Almaty (Astana) och Belgrad.

En modell för de sydslaviska brödraländerna Serbien, Kroatien och Slovenien att ta efter? Balkan har förvisso redan provat på en hel del unionslösningar. En av de bättre fungerande internationellt sett var det gamla Kungariket Jugoslavien, som bildades den 1 december 1918 under namnet Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike (SHS). Den unionen åtnjöt stor respekt och aktning och påminner en hel del om den här föreslagna rysk-vitrysk-ukrainska konfederationen.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.