Ljubomir T. Dević tar till orda

Ljubomir T. Dević tar till orda

Om bloggen

Läraren, författaren och whistleblowern Ljubomir T. Dević debatterar samhällsaktuella, kulturhistoriska och humanistiska frågor. Han publicerar även krönikor, debattartiklar, reportage, noveller, dikter med mera på sin blogg. Välkomna till en insiktsfull, reflekterande och nyanserad mötesplats inför framtiden - en hållbar värld över gränser utan mainstreammedias påverkan och propaganda!

Magiska besvärjelser inristade i guld- och silverpapper upphittade i romerska staden Viminacium vid Kostolac i Serbien

Serbisk äldre/ modern historiaPosted by Ljubomir T. Dević Sun, September 18, 2016 19:58:48

I dagens nordöstra Serbien har serbiska arkeologer, under ledning av chefsarkeologen Miomir Korać, påträffat två mystiska blybehållare vid utgrävningar av en cirka 2 000 år gammal begravningsplats i den romerska staden Viminacium.

Dessa, som hittades i gravarna, visade sig innehålla tunna guld- och silverpapper där ännu otydda inskriptioner går att utläsa. Enligt arkeologerna rör det sig om olika slags magiska besvärjelser. Bland annat har man lyckats identifiera namn på en rad olika demoner som bland annat är kända från dåtidens Syrien.

Svenska medier har som vanligt, när det är serber och Serbien i fråga, missat helt att rapportera om denna ytterst unika upptäckt.

Det är i för sig förståeligt att man lägger fokus på inhemska utgrävningar, såsom de i exempelvis Uppåkra med omnejd i Skåne, men ur ett europeiskt perspektiv har de föga arkeologiskt värde i sig. Ger man dem å andra sidan full publicitet bör man också kunna motivera det med mer än att de är "unika" och "innovativa".

Inom kort!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

____________________________________________________

Mer om samma tema/

https://www.theguardian.com/science/2016/aug/09/mysterious-magic-spells-unearthed-archaeologists-serbia  • Comments(0)//ljubomirsblogg.kosoric-lijovic.com/#post322