Црква св. Николе, Косорићи

Црква св. Николе, Косорићи

Културна баштина

Најстарије цркве су на Пошћењу и у Косорићима, потичу из доба Немањића и често су кроз историју рушене и обнављане.

Фото/ Кућа књига Девић

Црква св. НиколеPosted by Ljubomir T. Devic Sun, August 26, 2012 17:48:28


  • Comments(0)//crkva-svnikole-kosorici.kosoric-lijovic.com/#post0