Црква св. Николе, Косорићи

Црква св. Николе, Косорићи

Културна баштина

Најстарије цркве су на Пошћењу и у Косорићима, потичу из доба Немањића и често су кроз историју рушене и обнављане.

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconКосорићи
RSS iconЛијовићи
RSS iconНедићи
RSS iconСрдановићи
RSS iconСтојановићи
RSS iconЦрква св. Николе
RSS iconИсторија
RSS iconКтиторство
RSS iconРодослов
RSS iconФото-галерија
RSS iconХрисовуље

Author

RSS iconLjubomir T. Dević